Praktische zaken

Werkwijze

Na telefonische aanmelding (na verwijzing van uw huisarts/praktijkondersteuner GGZ via Zorroo) wordt u op een wachtlijst geplaatst. De duur van de (op dat moment geldende) wachttijd wordt bij aanmelding aangegeven en staat ook op deze site.

U wordt gebeld zodra u aan de beurt bent voor het maken van een eerste afspraak. Voorafgaand aan de intake ontvangt u via een beveiligde omgeving een e-mail met informatie.

Tijdens het intakegesprek worden de klachten geïnventariseerd en komt uw hulpvraag aan de orde. Vervolgens wordt een beschrijvende analyse van de klachten gemaakt en wordt in overleg met u als cliënt besloten óf, en hóe, er behandeld gaat worden. Hierbij wordt ook een inschatting gemaakt van het benodigd aantal sessies (afhankelijk van de uitgebreidheid van uw klachten, maar in de meeste gevallen tussen de 7 en 12 keer). Om de inhoudelijke (in te zetten behandelmethode(n)) en financiële/praktische informatie nog eens rustig na te kunnen lezen, wordt verwezen naar de informatie die vermeld staat op deze site.

Het behandelplan zal als basis dienen van de daaropvolgende behandelingen. Hoofddoelstelling zal altijd zijn: het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid mentaal (en zo nodig fysiek) zodat u zich weer prettiger voelt. Daartoe worden ingezet: inzicht gevende/adviserende/steunende gesprekken, cognitieve gedragstherapie en/of EMDR. Ook E-health is aanvullend een optie.

Bij afsluiting, of eerder wanneer dat nodig is, zal (tenzij u expliciet aangeeft dat niet te willen) een rapportage van het beloop en resultaat van de behandeling naar de huisarts/de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts worden gestuurd. Deze rapportage wordt ook met u besproken.

Tarieven en vergoeding

  • Het tarief voor een individueel face to face consult (intake of behandeling) bedraagt €106,53;
  • Ook telefonische of digitale (video) consulten behoren tot de mogelijkheden;
  • Wanneer een afspraak wordt afgemeld of verplaatst dient dit uiterlijk 24 uur van tevoren worden doorgegeven. Voor afspraken op maandag dient dit uiterlijk op vrijdag vóór 17 uur te worden doorgegeven. Dat kan per telefoon, e-mail of whatsapp. Gebeurt dit (ongeacht de reden) binnen 24 uur, óf bij afspraken op maandag ná vrijdag 17 uur, dan is dit uw risico en wordt de sessie bij u in rekening gebracht, omdat de tijd die gereserveerd is op zo’n korte termijn niet meer door iemand anders kan worden ingevuld. Dit geldt ook bij het vergeten van de afspraak.

U kunt alleen in de praktijk terecht als u via Zorroo (Basis GGZ) door uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ voor psychologie bent verwezen. Deze zorg wordt volledig door uw zorgverzekeraar vergoed (www.zorroo.nl).

Wachttijd

De actuele wachttijd kun u vinden onder de knop Wachttijd.
Ik kunt er van op aan dat ik mijn best doe om u zo spoedig mogelijk te helpen!

Klacht over mij?

Natuurlijk kan het zijn dat er iets niet naar uw wens is verlopen. Bespreek dit dan alstublieft allereerst met mij, Joëlle.
Ik zal uw klacht te allen tijde serieus nemen en samen met u zoeken naar een passende oplossing.

Pas wanneer bovenstaande niet naar tevredenheid is verlopen kunt u zich wenden tot de klachten- en geschillenregeling van P3NL (een federatie voor Psychologen, Psychotherapeuten en Pedagogen). Hierbij ben ik aangesloten via de beroepsverenigingen het NIP en de VGCt. Via de P3NL site kunt u de benodigde informatie en een klachtenformulier vinden: https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.
In de praktijk ligt het klachten- en geschillen reglement ter inzage en zijn ter informatie klachtenfolders aanwezig.