Gezondheidspsychologie

 

Gezondheidspsychologie brengt gedrag van mensen en gezondheid/ziekte met elkaar in verband. Daarbij wordt gekeken naar hoe mensen omgaan met hun gezonde of zieke lichaam. Als dit gedrag niet adequaat is (bijvoorbeeld een gezond lichaam wordt ziek, een ziek lichaam wordt nog zieker of een ziek lichaam wordt niet beter) kunnen hiervoor adviezen worden gegeven.

 

Voor welke klachten kunt u bij een gezondheidspsycholoog terecht?

Wanneer klachten zowel lichamelijk als geestelijk van aard zijn kan gezondheidspsychologische hulp uitkomst bieden. Voorbeelden:

  • stressklachten (privé- of werk gerelateerd);
  • burn-out;
  • chronische ziekte, pijn of vermoeidheid;
  • spanning gerelateerde lichamelijke klachten (bv. hoofdpijn, spierspanningsklachten in nek/schouders, kaakklachten);
  • angstklachten (bv. sociale angst);
  • ademhalingsklachten/ hyperventilatie/ paniek;
  • depressieve klachten.

 

Goed om te weten:

Indien van toegevoegde waarde kunnen psychologische behandelingen worden gecombineerd met een behandeling bij een psychosomatisch fysiotherapeut. Hierbij wordt het lichaam als een waardevol “instrument” gezien om inzicht te geven in uzelf en uw emoties, én als een “middel” om u via het lichaam (bv. met behulp van ontspannings-, ademhalings- en houdingsoefeningen of conditie opbouw) geestelijk prettiger en sterker te voelen. Er wordt nauw samengewerkt met psychosomatisch fysiotherapeuten Jasper Willemse en Mischa Verhaert (Monné Oosterhout, voorheen Fysiotherapie Van Gurp & Mertens) werkzaam in hetzelfde Gezondheidscentrum.

Voor meer informatie over psychologie: www.psynip.nl