Werkwijze

 

Na telefonische aanmelding (na verwijzing van uw huisarts / praktijkondersteuner GGZ via Zorroo) wordt u op een wachtlijst geplaatst. De duur van de (op dat moment geldende) wachttijd wordt bij aanmelding aangegeven en staat ook op deze site.

U wordt gebeld zodra U aan de beurt bent voor het maken van een eerste afspraak. Voorafgaand aan de intake ontvangt u via een beveiligde omgeving een e-mail met informatie.

Tijdens het intakegesprek worden de klachten geïnventariseerd en komt uw hulpvraag aan de orde. Vervolgens wordt een beschrijvende analyse van de klachten gemaakt en wordt in overleg met u als cliënt besloten óf, en hóe, er behandeld gaat worden. Hierbij wordt ook een inschatting gemaakt van het benodigd aantal sessies (afhankelijk van de uitgebreidheid van uw klachten, maar in de meeste gevallen tussen de 7 en 12 keer). Om de inhoudelijke (in te zetten behandelmethode(n)) en financiële/praktische informatie nog eens rustig na te kunnen lezen, wordt verwezen naar de informatie die vermeld staat op deze site.

Het behandelplan zal als basis dienen van de daaropvolgende behandelingen. Hoofddoelstelling zal altijd zijn: het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid mentaal (en zo nodig fysiek) zodat u zich weer prettiger voelt. Daartoe worden ingezet: inzicht gevende / adviserende / steunende gesprekken, cognitieve gedragstherapie en/of EMDR. Ook E-health is aanvullend een optie.

Bij afsluiting, of eerder wanneer dat nodig is, zal (tenzij u aangeeft dat níet te willen) een rapportage van het beloop en resultaat van de behandeling naar de huisarts / de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts worden gestuurd. Deze rapportage wordt ook met u besproken.